Cách tính số tiền rút BHXH 1 lần trên VssID online chính xác nhất 2024

ThanhHuong

Tin Tức

Cách tính số tiền rút BHXH 1 lần là thắc mắc của rất nhiều người khi nói đến việc rút BHXH một lần. Đây là một bước quan trọng trong cuộc sống, đặc biệt khi người lao động chuẩn bị nghỉ hưu hoặc kết thúc quá trình đóng BHXH. Vậy hãy cùng IFinTech.vn tìm hiểu Cách tính số tiền rút BHXH 1 lần trên VssID online chính xác nhất ngay tại thông tin bên dưới!

Công thức tính số tiền rút BHXH 1 lần

Công thức tính số tiền rút BHXH 1 lần được quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 93/2015/QH13, cụ thể như sau:

Số tiền BHXH một lần = Tổng số tiền đã đóng BHXH * Mức hưởng BHXH một lần

Trong đó:

 • Tổng số tiền đã đóng BHXH được tính bằng tổng số tiền đã đóng BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHXH tự quản và BHXH bổ sung do người lao động và người sử dụng lao động đã đóng theo quy định của pháp luật về BHXH.
 • Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng BHXH được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.
Công thức tính số tiền rút BHXH 1 lần
Công thức tính số tiền rút BHXH 1 lần

Ví dụ: Một người tham gia BHXH bắt buộc đã đóng BHXH được 10 năm, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 5 triệu đồng/tháng. Khi rút BHXH một lần, người này sẽ được nhận số tiền là:

Số tiền BHXH một lần = 10 năm * 1,5 tháng * 5 triệu đồng/tháng = 75 triệu đồng.

Lưu ý:

 • Người lao động chỉ được rút BHXH một lần khi đủ điều kiện quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 93/2015/QH13.
 • Người lao động rút BHXH một lần sẽ không được hưởng lương hưu, trợ cấp tử tuất và các chế độ BHXH khác.
 • Trước khi quyết định rút BHXH một lần, người lao động cần cân nhắc kỹ lưỡng các yếu tố như nhu cầu sử dụng số tiền, quyền lợi được hưởng khi rút BHXH một lần và các rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.

Cách tính số tiền rút BHXH 1 lần online

Để tính số tiền rút BHXH 1 lần online mọi người có thể thực hiện rất đơn giản thông qua các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào hệ thống tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần với địa chỉ: https://luatvietnam.vn/tinh-bao-hiem-xa-hoi-1-lan.html

cách tính số tiền rút BHXH 1 lần online
Bước 1

Bước 2: Cung cấp đầy đủ thông tin về những khoản thời gian đóng Bảo Hiểm Xã Hội cùng với mức lương đóng BHXH.

Cách tính số tiền rút BHXH 1 lần
Bước 2, 3

Bước 3: Khi đã cung cấp đầy đủ các thông tin về những giai đoạn đã đóng BHXH cùng mức lương thì chỉ cần nhấn vào mục “Tính BHXH” thì kết quả tiền BHXH 1 lần sẽ xuất hiện.

Trong trường hợp người lao động chỉ đóng Bảo Hiểm Xã Hội chưa đủ 1 năm thì mức BHXH 1 lần của đối tượng này sẽ rơi vào tầ 22% mức lương tháng đã đóng Bảo Hiểm Xã Hội. Mức cao nhất là 2 tháng mức bình quân tổng lương tháng đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Hướng dẫn tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần trên VssID

Để tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần trên VssID thì người dùng cần phải có phần mềm VssID trên thiết bị của mình để thực hiện. Tuy nhiên đối với những ai chưa có phần mềm VssID trên thiết bị thì hãy làm theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào app store hoặc CH Play và vào mục tìm kiếm sau đó nhập từ khóa “VssID” thì ứng dụng sẽ xuất hiện, hãy click vào mục “Nhận” hoặc “Cài đặt” để tải app về thiết bị

Cách tính số tiền rút BHXH 1 lần trên VssID
Bước 1

Bước 2: Giao diện chính của ứng dụng VssID sẽ xuất hiện, người dùng hãy đăng ký tài khoản để có thể sử dụng app/ trường hợp đã có tài khoản trước đó rồi thì chỉ cần nhập thông tin đăng nhập và nhấn “Đăng nhập”

 Tính số tiền rút BHXH 1 lần trên VssID
Bước 2, 3

Bước 3: Hệ thống sẽ xuất hiện giao diện “Quản lý cá nhân”, lúc này bạn hãy click vào mục “Thông tin thụ hưởng”

Hướng dẫn tính số tiền rút BHXH 1 lần trên VssID
Bước 4

Bước 4: Giao diện sẽ hiện lên mục “một lần”, tại mục này bạn sẽ thấy được thông tin về thông tin Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần trên VssID của mình. Tại đây nếu người dùng cần xem lại lịch sử tham gia Bảo Hiểm Xã Hội thì có thể click vào mục “Quá trình tham gia”

Chú ý:

 • Phải đóng Bảo Hiểm Xã Hội từ đủ 1 năm trở lên
 • Tại thời điểm tra cứu số tiền BHXH 1 lần cũng đã được tính chung với hệ số trượt giá.

Cách tính Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần online

Bảo Hiểm Xã Hội 1 năm 9 tháng được bao nhiêu tiền

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính như sau:

Số tiền hưởng bảo hiểm xã hội một lần = Số năm đóng bảo hiểm xã hội x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Trong đó:

 • Số năm đóng bảo hiểm xã hội được tính theo năm dương lịch.
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 60 tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc.
 • Trường hợp chưa đủ 60 tháng thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng tổng số tiền đã đóng bảo hiểm xã hội chia cho số tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Ví dụ:

Bạn đóng bảo hiểm xã hội được 1 năm 9 tháng (24 tháng), mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 10.000.000 đồng.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần của bạn sẽ là: 24 x 10.000.000 đồng = 240.000.000 đồng.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng, mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần tối đa không vượt quá 20 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội một lần.

Điều kiện rút Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần

Để được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần, người lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:

Điều kiện rút BHXH 1 lần
Điều kiện rút Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần
 1. Sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;
 2. Có đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần.
 3. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 22% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 4. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc do cơ quan nhà nước cấp tỉnh quản lý.
 5. Người lao động và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần bằng 22% (mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội) x (số năm đã đóng bảo hiểm xã hội). Mức tối đa bằng hai tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 6. Bảo hiểm xã hội một lần được giải quyết trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ theo quy định.
 7. Trường hợp không giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì phải trả lại hồ sơ và giải thích rõ lý do cho người lao động hoặc người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Thủ tục rút Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần

Thủ tục rút Bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần được thực hiện như sau:

Hồ sơ bao gồm:

 • Sổ BHXH.
 • Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (theo mẫu).
 • Bản sao giấy tờ hợp pháp về việc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với người lao động tự do làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
 • Trường hợp người lao động đang hưởng lương hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khác thì phải có văn bản xác nhận của cơ quan đang hưởng lương hưu hoặc đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khác về số tiền hưởng BHXH một lần mà người lao động được nhận.

Nơi nộp hồ sơ:

 • Người lao động nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc trung ương (nơi cư trú) hoặc cơ quan BHXH cấp tỉnh (nơi cư trú).

Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và trả kết quả cho người lao động.

Mức hưởng BHXH một lần:

 • Mức hưởng BHXH một lần được tính theo quy định tại Điều 109 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
 • Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH một lần được tính bằng 22% số tiền đã đóng BHXH.

Lệ phí:

 • Người lao động nộp 01 lệ phí giải quyết hưởng BHXH một lần là 60.000 đồng (đã bao gồm phí chuyển tiền qua ngân hàng).

Lưu ý:

 • Người lao động chỉ được hưởng BHXH một lần một lần trong đời.
 • Người lao động đã hưởng BHXH một lần thì không được tính thời gian hưởng BHXH đã đóng để tính hưởng chế độ hưu trí, tử tuất.

Hy vọng các thông tin bên trên sẽ giúp mọi người nắm rõ được cách tính số tiền rút BHXH 1 lần. Biết tính toán số tiền rút Bảo Hiểm Xã Hội một lần sẽ có ích hơn cho quyền lợi cá nhân của bạn. Bằng cách nắm vững cách tính số tiền rút BHXH một lần, bạn có thể tự tin hơn trong việc quyết định về tài chính sau khi nghỉ hưu hoặc kết thúc quá trình đóng BHXH.

Xem thêm:

Trang Thông tin FinTech mới nhất

Danh mục

FinTech

EBanking